Zingevings vragen bij Psycholoog Zierikzee

Met mij gaat het goed… (?)

Als je opsomt wat ik ‘heb’, dan mag ik niet klagen. Alles dik voor mekaar. Maar als je dichterbij kijkt, dan kon je wel eens schrikken. Het is knap leeg hierbinnen.

Ik kijk terug op mijn leven, zie een waas van gebeurtenissen. Zo’n snel vooruitspoelende film. Prrrrt – en ineens ben ik hier. Hier in dit leven. Ik kijk om me heen en vraag me af: ‘Ben ik dit? Is dit Mijn Leven?’

Zo’n snel vooruitspoelende film

Uw leven is een aaneenschakeling van keuzes. Niet allemaal bewust gemaakt. Niet allemaal zélf gemaakt. Als u terugkijkt heeft u eigenlijk maar weinig stilgestaan. En gekeken. Waarde gevonden. Alsof alles u is overkomen…

Ben ik dit? Is dit Mijn leven?

Goeie vragen. De belangrijkste vragen. Die zou u zich vaker moeten stellen.

Vreemd eigenlijk dat u, bij het stellen van die vragen nu zo’n naar gevoel hebt. Want het antwoord zou best eens ‘ja!’ kunnen zijn. ‘Ja’, dit is mijn leven. En ‘ja’ dit ben ik. Maar dat denkt u nu waarschijnlijk niet.

U zoekt wezenlijke vervulling. Het gevoel te Leven.

De dingen te doen die er toe doen. Een rijk en diep en waarachtig leven te leven. Aan de andere kant, wát die dingen dan zijn… en waarom u zich nu zo voelt… moeilijk.

Geef uzelf vrijheid en ontdek wie u echt bent
Wie A zegt… hoeft echt niet altijd B te zeggen. In de waan van de dag lijkt dat vaak wel zo. Dus tuimelt u zonder dat u het echt doorheeft van het één in het ander.

Hier krijgt u de tijd en de ruimte om op onderzoek te gaan.

De moeilijke vragen stellen. De enge antwoorden te geven. Uit te spreken wat al lang echt is van binnen, maar waarvan het uitspreken u angst inboezemt. De schaduwkant van uzelf te verkennen. Te vinden waar u klakkeloos bent met uzelf. En uiteindelijk te ervaring wie u bent. Echt. Te weten wat u wilt, met uw leven.

Samen met iemand die weet welke vragen u aan uzelf zou moeten stellen.

Die een spiegel voor kan houden. Die door u heen kan prikken, kan laten zien wat uw vaste patronen zijn. Iemand die u helpt zin te geven aan Uw Leven.