Waarmee kunt u naar een psycholoog?

Bij twijfel, doen!

Laat ik beginnen met te zeggen dat u met elke vraag terecht kunt bij een psycholoog. Voelt u zich nooit bezwaard omdat het misschien lastig onder woorden te brengen is. Denk ook nooit dat het niet erg genoeg is. Elke psycholoog hoort uw verhaal graag en kan u verder op weg helpen (ook als dat niet bij hem of haar is). Een psycholoog behandelt al die klachten die te maken hebben met uw innerlijk. Dat kunnen ook fysieke klachten zijn, denk maar aan een burn-out. Sommige cliënten weten voordat ze bij me komen precies wat de naam van hun klacht of vraag is, maar de meesten niet. De meeste mensen voelen zich overweldigd door gevoelens, gedrag of gedachten. En zonder het precies uit te kunnen leggen ervaren veel cliënten een gevoel van vast te zitten.

Wanneer naar een psycholoog?

Ik ben er stellig van overtuigd dat het voor iedereen goed is een aantal maal in zijn of haar leven een traject te doorlopen met een professionele begeleider. Om de vragen aan te gaan die er écht te doen. Om er voor te zorgen dat u niet van zichzelf afdwaalt. En om uw leven te verrijken en verdiepen.

De meeste mensen gaan naar een psycholoog of de huisarts als ze er zelf, of met vrienden of familie, niet meer uitkomen. Overigens, de meeste mensen gaan pas als het echt niet anders meer kan. Als het water ze aan de lippen staat. Ik moedig mensen aan niet te wachten. Alle drempels die u nu nog opwerpt stellen uw herstel nodeloos uit. En net als met fysieke klachten – als u er mee blijft lopen, wordt het alleen maar erger.

Hoe vindt u een goede therapeut of psycholoog?

Als eerste moet u kijken of de behandelaar goed is opgeleid en of hij of zij is aangesloten bij een beroepsvereniging. De RBNG of de ARG zijn goede verenigingen om in de gaten te houden als u een therapeut selecteert.

Maar, Net zo belangrijk is de persoon. Er zijn onderzoeken die uitwijzen dat maar liefst 40% van het succes van de behandeling in de vertrouwensband behandelaar-cliënt ligt. En de meeste psychologen zijn het er over eens: de ‘klik’ maakt het verschil. Vraag daarom bij uw huisarts, die u ook een beetje kent, of via vrienden en bekenden. En als u op een website kijkt, let dan óók op het persoonlijke verhaal, de stijl van werken. Dat is enorm belangrijk.

Wat gaat een psycholoog doen?

Een psycholoog gaat u veel inzicht geven in een heel korte tijd. U krijgt de vragen gesteld die er toe doen. U krijgt een spiegel voor. De psycholoog helpt u uzelf te zien zoals u dat nog nooit deed. Via processen die voor een groot deel bepalen wat u doet, hoe u zich voelt en hoe u handelt, leert u wat er écht toe doet en waar uw talent zit.

Werken aan uw innerlijk is altijd werken ‘in de diepte’ en om uw klacht te behandelen moeten we de instrumenten in u vinden. Uw unieke manier waarop u uw leven weer op de rit kan zetten. Geen enkele psycholoog kan u die aanreiken, we weten wel hoe u ze kunt vinden. Een traject is dan ook altijd een traject van groei. De meeste mensen zien niet alleen hun klacht verholpen, maar voelen zich als mens verrijkt.

Wilt u meer weten?

Als u meer wilt weten over psychologen, of als u een specifieke vraag over uzelf hebt, bel ons op  085-4014720