Somberheid en depressie bij psycholoog Zierikzee

Uw wereld wordt steeds kleiner

Er ligt een grijze waas over de wereld. Er klinkt een doffe klank over alles. In uw hoofd dreunen de radartjes een bekend riedeltje van sombere gedachten. Om u heen lijkt de wereld elke dag een stapje verder weg. Zelfs wie u zo dierbaar is kunt u niet echt meer zien.

Mensen om u heen proberen u te bereiken. Of beter: probeerden. Veel vrienden haakten al eerder af. Hun goedbedoelde opbeurende woorden zonken weg in de gracht van somber drijfzand dat om je opgetrokken lijkt. Begrijp me goed, het is niet zo dat u dit wilt, dat u het leuk vindt – in tegendeel.

U wilt wel, maar kunt niet

Die somberheid is een wolk die uitdijt en alles wat het aanraakt wordt futloos, zonder energie. U kunt er met uw hoofd best bij, bij de zonnige kant van het leven. Maar verder dan rationeel beredeneren komt u niet. Uw hart heeft al haar glans verloren.

De redenen van somberheid zijn net zo veelzijdig als dat er mensen zijn. Bij sommige mensen kun je de reden precies aanwijzen. Één gebeurtenis, of één fase in hun leven stak de meewarige vlam van somberheid aan. Bij andere mensen is het wat minder duidelijk, er is niet echt een ‘reden’, het ‘is gewoon zo’.

Er is licht in u

In de behandeling concentreren we ons in de eerste plaats op het vinden van licht en energie. Alhoewel u zich het nu misschien niet voor kunt stellen, er is licht en er is energie. Niet van buitenaf, maar van binnenin. Aan de ene kant leert u praktische methoden om uzelf te helpen, aan de andere kant verdiepen we de kennis en de ervaring u te zijn. Dat is belangrijk, want de somberheid is ook ‘iets’ en als dat wegvalt, moet er wel iets anders voor in de plaats komen, anders is de kans op terugval erg groot…

Meer weten over somberheid en behandeling?

Herkent u zichzelf of heeft u een vraag? Bel of mail het secretariaat van Psychologen Nederland. Onze praktijkassistenten kunnen u goed helpen en als u wilt meteen een afspraak maken bij een psycholoog die u gericht kan helpen met uw klacht.